Dołącz do nas

Do członkostwa w Stowarzyszeniu Dolina Karpia zapraszamy osoby, instytucje, przedsiębiorstwa, którym nieobce jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, miejsko-wiejskich i obszarów rybackich na terenie Doliny Karpia.

Aby dołączyć do nas należy złożyć wypełnioną, podpisaną czytelnie imieniem i nazwiskiem Deklarację członkowską (dla osób fizycznych lub instytucji i przedsiębiorstw) oraz dostarczyć rekomendację. Więcej informacji znajduje się w III rozdziale Statutu Stowarzyszenia Dolina Karpia.

 

 

 

Składki członkowskie prosimy przekazywać na następujący numer konta:
Bank Spółdzielczy w Zatorze:
63 8136 0000 0014 7486 2000 0010

Kalendarz wydarzeń