Aktualizacja kryteriów; możliwość zgłaszania uwag; spotkanie konsultacyjne

Dodano:
29-11-2016 / 12:00:00

Aktualizacja kryteriów; możliwość zgłaszania uwag; spotkanie konsultacyjne

W związku z realizacją LSR, a także w zgodzie z Procedurą ustalania lub aktualizacji kryteriów wyboru operacji, Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje o możliwości zgłaszania uwag i zmian do projektu aktualizacji kryteriów wyboru operacji w terminie do 6 grudnia 2016 r.   Składanie uwag i propozycji zmian odbywać się może drogą mailową oraz osobiście w biurze LGD na dołączonym formularzu - Karta Uwag.

Aktualizacja kryteriów konieczna jest ze względu na zgłaszane uwagi dotyczące obecnego brzmienia kryteriów przez potencjalnych beneficjentów korzystających z doradztwa LGD oraz ze względu na informacje z UMWM dotyczące interpretacji poszczególnych kryteriów.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami i w razie jakichkolwiek propozycji z Państwa strony, prosimy o przesłanie przedmiotowych uwag na formularzu - Karta uwag, do biura Stowarzyszenia Dolina Karpia (ul. Rynek 2, 32-640 Zator) lub elektronicznie na adres: biuro@dolinakarpia.org w terminie nie przekraczającym dnia 6 grudnia 2016 roku.

 

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia

 

Dokumenty do konsultacji:

Uzasadnienie zmian

Karta uwag

 

Jednocześnie informujemy, że w dniu 6 grudnia (wtorek) 2016r. o godz. 15.00   w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia przy ul. Rynek 2 w Zatorze odbędzie się spotkanie konsultacyjne dla społeczności lokalnej dotyczące aktualizacji kryteriów wyboru operacji na które serdecznie zapraszamy.